بهار با همه ی سبزه هاش
سبزنه هاش 
و با بلوری چشمای تُنگِ پولک ریزان قرمز ماهی ش 
لطافت راهی ش 
بهار با همه ی یاس هاش 
یاسمناش
وسفره های پر از سین و سرکه، سیب و سنجد و سمنو
بهار با همه ی صورتای زیبایی ش 
با فریبایی ش 
بدون برق نگاهت 
چه جلوه ای دارد؟ 
بدون لجّه ی لبخند آفتابی تو 
کدام حالِ کدامین دقیقه ی دل را 
مبارک و خوش وقت و پر اعتبار کند؟ 
مرا به سال، سراسر امیدوار کند
و لحظه ها را از هر لحاظ دلبازان 
امن و بخت یار کند
سریر و کیسه و ارحام دختران طلوع ِ امید و آمین را 
سعید و صومعه پر سود و باردار کند
کمینه بیشه ی جان را بنفشه زار کند
شمار و چندِ غزل چامه های بلبل گلخواه خوانِ باغ مرا 
بیش و بیشمار کند
فقط حضور تو، بود تو می تواند 
این گلعذار آمده را پرشکوه و بار کند
تنها 
وجود و بودِ تو 
باری 
بهار هستی را هستی بهار کند
و عطر مستی نارنج ها که می پیچد
روح دلبرانه ی تسنیم ها 
نسیم اش را 
پیشکش به یار کند...

منبع : عروسک چوبی |یادگاریت یـــــاد باد ....
برچسب ها :